Giv din mening til kende – deltag i årets Generalforsamling

Sæsonen er slut og vi nærmer os årets generalforsamling. I år afholdes klubbens generalforsamling lørdag den 21. maj kl 15.00. Umiddelbart efter starter Støtteforeningens generalforsamling. Generalforsamlingerne afsluttes med spisning og hygge. Ønsker man at deltage i det afsluttende sociale arrangement, bedes man tilmelde sig i følgende link: https://aalborgkfum.nemtilmeld.dk/119/
Tilmeldingen skal ske senest fredag den 14. maj, af hensyn til indkøb mm. (Læs mere om tidsplan, tilmelding og forplejning i ovenstående link)


 

GENERALFORSAMLING 

LØRDAG DEN 21. MAJ KL. 15:00 I KFUM HALLEN

Har du aktive børn, eller er du selv aktiv i klubben? Har du et hjerte der banker for, at vi fortsat skal have en god og attraktiv håndboldklub? Har du lidt overskud i hverdagen, til at være med i forenings arbejde?

Alt sammen i samarbejde med en masse engagerede ledere, trænere og koordinatorer. Så hold dig ikke tilbage!

Arbejdsopgaverne kan være alt fra: opdatering af hjemmeside/Facebook, sponsorarbejde, aktiviteter som fællesspisning, Brag i hallen, tilmelding til turneringer og stævner mm.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Beretninger fra diverse udvalg
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kommende års kontingenter
6. Behandling af indkommende forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Formand, Kirsten Weiss, genopstiller
– Menigt medlem, Anette Hoffgaard, genopstiller ikke
– Menigt medlem, Mette Ring, genopstiller ikke
– Suppleant, Marianne Pedersen, genopstiller
– Suppleant, Lene Olesen, genopstiller ikke
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer, forældre/værger til aktive medlemmer under 16 år, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år eller forældre/værger til aktive medlemmer under 16 år (én stemme pr. medlem). Hvis medlemmer er i kontingentrestance eller har været medlem i mindre end 3 år, kan der ikke stemmes. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen, skal være klubbens ansvarlige ledelse i hænde i skriftlig tilstand, senest 8 dage før den indvarslede generalforsamling. Indkomne forslag vil blive slået op på klubbens hjemmeside og Facebookside.

Vel mødt
Bestyrelsen